Open Water Diver

Vstupním kurzem do světa potápění bez nutnosti dohledu Instruktora nebo vedoucího potápění je kurz OWD - Samostatný potápěč (Open Water Diver).

Předpoklady:

 • Věk minimálně 10 let
 • Zájemce musí být plavec
 • Zdravotní stav musí odpovídat podmínkám pro přístrojové potápění
 • Vlastní základní výstroj - maska, šnorchl, ploutve
 • Úspěšné složení zkoušky z teoretické části a z praktických cviků

Jak kurz probíhá:

Nejprve se s instruktorem v rámci teoretické části kurzu seznámíte s problematikou přístrojového potápění. Během 8 teoretických lekcí Vás naučíme, jakou potřebujete potápěčskou výstroj, jaká rizika přístrojové potápění obnáší a jak se chovat pod vodou. Navíc tento kurz obsahuje specializaci "Potápění z lodi", která Vás opravňuje účastnit se potápěčských výletů na lodi a nejste tak vázaní na ponory pouze ze břehu. Na závěr teoretické části je nutné úspěšně složit písemnou zkoušku.

Praktická část se skládá ze 2 ponorů v bazénu a 4 ponorů na volné vodě. Ponory na bazénu jsou určeny pro nácvik základních cviků, jako je například vylití masky pod vodou, nalezení automatiky, reakce na nouzové situace, správné dýchání a v neposlední řadě vyvažování.

Ponory na volné vodě probíhají v letním období, kdy teplota vody stoupne nad 14°C. Tyto ponory se nejčastěji konají v lomu Hostěradice na jihu Moravy. Během jednoho dne absolvujete 2 ponory, a tak je tato praktická část rozložena do dvou dnů. 

Kurz je možné začít v ČR a dokončit v zahraničí, například na safari v Egyptě nebo v Chorvatsku, díky čemuž lze kurz absolvovat prakticky kdykoliv a spojit si jej s první potápěčskou dovolenou. Pokud se chcete potápět v ČR v zimních měsících, je možné tento kurz spojit s kurzem Dry Suit Diver, suchý oblek, a dokončit jej v ČR kdykoliv. 

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikaci Open Water Diver, neboli samostatný potápěč. Tato mezinárodně uznávaná certifikace Vás opravňuje k samostatnému potápění se stejně kvalifikovaným buddym kdekoliv ve světě, v souladu s místními předpisy, a to až do hloubky 20 metrů (pro Juniory 10- 14 let do hloubky 12 metrů).

Tento kurz je také možné zakoupit s dalšími kurzy či specializacemi za zvýhodněné ceny. 

Časová náročnost: 30 hod

Termín: dle individuální domluvy

Cena: 9 990 Kč

Cena zahrnuje:

 • Výukové materiály
 • Teoretickou a praktickou výuku
 • 2 x vstup na bazén a volnou vodu
 • Půjčení výstroje (mimo ABC)
 • Certifikaci
 • Diplom

Cena nezahrnuje:

 • Dopravu na bazény a volnou vodu
 • Ponory nad rámec kurzu
 • Pořízení fotografií
 • Dokončení kurzu mimo ČR
 • Kurz v suchém obleku

Máte zájem o tento kurz či Vás zajímá více informací? Napište nám!